×

Rregullat & Kushtet e Perdorimit per ChatoShqip.com

Chato Shqip ka krijuar këtë deklaratë privacy për të treguar angazhimin tonë të fortë për jetën private.

Në vijim zbulon mbledhjen dhe shpërndarjen e praktikave të informacionit për Web site: Chato Shqip.

Shënim i rëndësishëm për Fëmijët nën 18:

Fëmijët nën 18 nuk janë të lejuar të përdorin ndonjë nga chat dhomat tona ose lejohen të mos marrin pjesë në asnjë mënyrë, apo formë në këtë website.

Chato Shqip është një komunitet që lejon përdoruesit për të bashkëvepruar përmes mesazheve në dhoma chati. Dhomat e chatit janë të gjitha të arritshme nëpërmjet Apps celular për Android dhe IOS. Të gjithë përdoruesit duhet të jenë 18 vjeç ose më shumë për të marrë pjesë.

Për Prindërit: Privacy për fëmijët

Webfaqja jonë nuk ka qëllim, synim përdorimi nga femijë nën moshën 18 vjeç.

Ky website është një website i përgjithshëm audiencë, duke mos lejuar në asnjë mënyrë përdorimin nga fëmijë nën moshën 18 vjeç.

çdokush që përdor shërbimet tona duhet të jetë i kujdesshëm para së të dërgojë mesazhe me përmbajtje të dhënash personale ndërmjet Internetit dhe chatrooms.