KARMA DHE DHARMA: RËNDËSIA E TYRE NË JETËN TONË!

karma dhe dharma

HYRJE Kur ndodh diçka shumë serioze në jetën e njeriut, disa herë dëgjojmë: Ishte karma e tij, ose, karma e saj!Një shprehje e tillë mund të tregojë se personi është duke u ndëshkuar për ndonjë veprim të së kaluarës.Por mësimdhënia e karmës ka më shumë sesa thjesht një ndjenjë ndëshkimi.Krijimi i një pikëpamjeje më të gjerë të kësaj çështje do të na e bëjë më të lehtë ta eksplorojmë.Shumë njerëz sot flasin për Unitetin e jetës.Në të vërtetë, mësimet e mençurisë së përjetshme, të njohura tashmë si teozofi, përcjellin se…

Komento dicka rreth kesaj teme

Lexo Postimin