Posted in Siguria dhe Interneti

Argetimi ne internet

Argëtimi Përdorimi i internetit është bërë shumë argëtues duke ju mbajtur në kontakt me miqtë dhe familjen tuaj. Ekzistojnë shumë… read more Argetimi ne internet

Posted in Interneti dhe Femijet

Femijet dhe interneti

Interneti është po thuajse si bota jonë reale. Ai është një rrjet global i kompjuterëve të lidhur që janë në… read more Femijet dhe interneti

Posted in Siguria dhe Interneti

Roli i prinderve ne lidhje me femijet dhe internetin

Për të qenë të sigurt se fëmijët përdorin internetin në mënyrë të duhur, prindërit duhet të: Edukojnë fëmijët në lidhje… read more Roli i prinderve ne lidhje me femijet dhe internetin

Posted in Interneti dhe Femijet

Shenjat paralajmëruese se një fëmijë mund të jetë në rrezik

Fëmija shpenzon shumë kohë në internet, sidomos gjatë natës Shumica e fëmijëve, që bien viktima të keqbërësve, kalojnë shumë kohë… read more Shenjat paralajmëruese se një fëmijë mund të jetë në rrezik

Posted in Siguria dhe Interneti

Si t’u ofroni fëmijëve tuaj përdorim të sigurt të internetit?

Prindërit duhet: të marrin parasysh se ekzistojnë  faqe të internetit me përmbajtje të pa përshtatshme për fëmijët; të kuptojnë aftësitë… read more Si t’u ofroni fëmijëve tuaj përdorim të sigurt të internetit?

Posted in Siguria dhe Interneti

Rreziqet potenciale nga perdorimi i internetit

Ritmi i shpejtë i zhvillimit të teknologjisë dhe mënyra në të cilën të rinjtë janë aftësuar për përdorimin e kësaj… read more Rreziqet potenciale nga perdorimi i internetit

Posted in Interneti dhe Prinderit

Cfare duhet te bej qe femija im te jete i sigurt ne internet?

Ka një numër veglash që ju ndihmojnë për sigurinë e fëmijëve tuaj: Kontrollet prindërore Si prindër mund të jetë e… read more Cfare duhet te bej qe femija im te jete i sigurt ne internet?

Posted in Interneti dhe Femijet Interneti dhe Prinderit

Si te flas me femijen tim?

Si prindër, ju duhet të dini se çfarë bëjnë fëmijët e juaj online dhe duhet t’i ndihmoni ata që ta… read more Si te flas me femijen tim?

Posted in Siguria dhe Interneti

Rreziqet ne Internet

Sikurse në botën reale edhe Interneti paraqet rreziqe të cilat fëmija juaj duhet t’i dijë. Ngacmimi virtual Ngacmimi virtual i… read more Rreziqet ne Internet

Posted in Interneti dhe Femijet Interneti dhe Prinderit

Cfare ben femija im ne internet?

Luan lojëra Lojërat në internet janë shumë tërheqëse për shumë fëmijë. Ata ndjejnë kënaqësi të madhe duke luajtur lojëra dhe… read more Cfare ben femija im ne internet?