Të drejtat e fëmijëve në internet

  • Keni të drejtë të ndjeheni i sigurt dhe të jeni i sigurt në internet.
  • Keni të drejtë të hulumtoni, mësoni dhe kënaqeni në internet.
  • Keni të drejtë të mbani të fshehta informatat e juaja personale.
  • Keni të drejtë që të tjerët të mos ju shqetësojnë ose ngacmojnë.
  • Keni të drejtë t’i injoroni e-mailat dhe mesazhet nga njerëzit të cilët nuk i njihni ose nuk ju besoni.
  • Keni të drejtë që të mos plotësoni formularët ose të mos përgjigjeni në pyetjet e parashtruara në internet.
  • Keni gjithmonë të drejtë të kërkoni ndihmë nga prindi ose një i rritur.
  • Keni të drejtë ta raportoni çdonjërin që mendoni se është duke u sjellë çuditshëm ose bën pyetje të çuditshme.
  • Keni të drejtë që të mos ndiheni fajtor nëse papritmas paraqiten në ekranin tuaj pamje të neveritshme dhe përmbajtje ofenduese.

Keni të drejtë që të tjerët në internet të ju respektojnë.

Burimi: InternetiSigurte.org

Komento dicka rreth kesaj teme

Related posts